ทำไมต้องตรวจหามะเร็ง ?

ทำไมต้องตรวจหามะเร็ง ?

    ส่วนใหญ่เราจะมองหาวิธีการรักษามะเร็ง แต่มักจะลืมสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกคนไทยมักจะเจอมะเร็งในระยะที่เป็นมากแล้วซึ่งยากต่อการรักษา 

    จากสถิติขององค์กร SEER (Surveillance Epidemiology and End Results ) จะเห็นว่าอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปีของ มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งปอด นั้นมีความแตกต่างกัน ในระยะเริ่มต้น(Localized)กับระยะลุกลามเฉพาะที่(Regional)หรือระยะกระจายไปทั่ว(Distant) 

    โดยมีอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี ตั้งแต่ 92%, 56% และ 17% ของ มะเร็งปากมดลูก และ 61%, 35% และ 6% ของ มะเร็งปอด ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าถ้าเราค้นพบ มะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโอกาสที่จะหายก็จะมีถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ !!! 

    ดังนั้นผู้ที่มีความกังวลหรือความเสี่ยงใน มะเร็งปากมดลูก ได้แก่ ผู้หญิงที่มีบุตรมาก, มีอาการตกขาว, ปวดท้องน้อย หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด รวมทั้งผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือไอเรื้อรังควรได้รับการตรวจเช็คมะเร็ง ซึ่งจะทำให้ท่านค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น และปลอดภัยจากมะเร็ง

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,507
Language »