ทำไมต้องฉายรังสีในผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่มีการกระจายแล้ว

ทำไมต้องฉายรังสีในผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่มีการกระจายแล้ว

    วันนี้ได้รับผู้ป่วย ที่ทั้งผู้ป่วยและญาติทราบดีว่าเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนตรงในระยะแพร่กระจาย คือ มีการกระจายไปที่ตับและตัดสินใจที่จะไม่รักษาอะไรเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว

    ผมได้ให้คำแนะนำว่าควรฉายรังสีญาติจึงตั้งคำถามที่น่าสนใจว่าฉายทำไมอยากให้ ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ จึงเป็นที่มาของบทความนี้ เป็นธรรมชาติของคนเรา ที่จะต้องไปถึงจุดๆหนึ่ง และต้องจากไป หลายครั้งการดิ้นรนรักษามีแต่สร้างความลำบากให้กับผู้ป่วยจนมีคำว่าการุณยฆาตสิทธิผู้ป่วย การจากไปอย่างสงบมีศักดิ์ศรี Living will หรือ พินัยกรรมชิวิต เป็นต้น 

   แต่ในรายนี้ ผมประเมินอวัยวะสำคัญ เช่น ปอด แม้แต่ที่ตับก็ยังไม่เป็นเหตุแห่ง การจากไป แต่ปัญหา คือ การมีเลือดออก การปวด และการอุดตันจากก้อนที่กำลังเดินหน้าแสดงอาการซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้น โดยเรามีรายงานการศึกษาที่แสดงชัดเจนว่ามะเร็งลำไส้ ส่วนตรงระยะลุกลามหรือกลับเป็นใหม่ จะมีอาการ ตั้งแต่ปวด เลือดออก และการมีก้อน 

     การฉายรังสี สามารถลดอาการ ดังกล่าวได้ ถึง 75% โดยเฉลี่ย และรายงานล่าสุดในปี 2019 ( Qi Liu1, J Cancer 2019; 10(5):1216-1225. ) ซึ่งเป็น การศึกษาย้อนหลัง ในผู้ป่วย 8,851 ราย ที่มีการกระจายจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการรังสีจะมีอัตราการอยู่รอดที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แม้ในรายนี้ เราจะไม่หวังในเรื่องอัตราการอยู่รอดเป็นหลัก แต่ก็พอจะยืนยันประโยชน์ใน การฉายรังสีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ 

   ซึ่งการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร จะต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันของแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกัน ของทีมสู้มะเร็งครับ

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 3,800
Language »