ทำความรู้จัก..น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)

ทำความรู้จัก..น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)

ปัจจุบันน้ำมันกัญชา ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลาย และได้รับการอนุญาตให้ผลิตในประเทศไทยภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme) โดยน้ำมันกัญชา คือสารสกัดเข้มข้นจากต้นกัญชา
ที่นำมาทำให้เจือจางเพื่อใช้ในรูปแบบยาทางการแพทย์ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลติเป็นยารักษาโรค

🩺 “น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)” หรือ “DTAM GANJA OIL (DEJA FORMULA) เป็นตำรับหนึ่งของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่มีคุณประโยชน์หลากหลาย ช่วยให้นอนหลับ , ช่วยให้เจริญอาหาร , ไมเกรน , บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง , บรรเทาอาการสั่นจากโรคพาร์กินสัน

☘️ส่วนประกอบ : สารสกัด ความเข้มข้น 10 % ของน้ำมันกัญชาแห้งปริมาณสารออกฤทธิ์ THC มีขนาดคงที่ 0.08 มิลลิกรัม/หยด

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหถูมิต่ำกว่า 30 องศาสเซลเซียส และเก็บให้พ้นแสง

พทป.ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์
แผนกกัญชาทางการแพทย์

ที่มา : คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข. (2564). น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา). สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565, จาก https://www.medcannabis.go.th/blog/น้ำมันกัญชา%20(ตำรับหมอเดชา).
Post Views: 16,450
Language »