ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็ง

เพศชาย

ตรวจเลือดค้นหาความเสี่ยงกลุ่มมะเร็งชาย

1. สารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ Carcinoembryonic Antigen (CEA) (BGH) 

2. สารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha Fetoprotein (AFP) (BGH) 

3. สารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก  Prostatic Specific Antigen (PSA)

2,500 บาท

เพศหญิง

ตรวจเลือดค้นหาความเสี่ยงกลุ่มมะเร็งหญิง

1. สารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ Carcinoembryonic Antigen (CEA) (BGH) 

2. สารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งรังไข่  Cancer Antigen 125 (Ovary Cancer)

3. สารบ่งชี้ความเสี่ยงมะเร็งเต้านม Cancer Antigen 15-3 (Breast  Cancer)

3,200 บาท

กรุณานัดหมายติตด่อ โทร 033-046333

Post Views: 1,072
Language »