ยังแข็งแรงอยู่ กลัวเป็นมะเร็ง กลัวการตรวจที่เจ็บ วันนี้มีทางออก

ยังแข็งแรงอยู่ กลัวเป็นมะเร็ง กลัวการตรวจที่เจ็บ วันนี้มีทางออก

มีใครบ้าง ที่ไม่รู้จักคนเป็นโรคมะเร็งเลยสักคนเดียว เชื่อว่าเหลือน้อยเต็มที
🧐ปัจจุบันนี้ คนเป็นมะเร็งมีจำนวนมาก อาจด้วยอาหารที่รับประทาน มลภาวะ ความเครียด พันธุกรรม หรือสาเหตุอื่นที่ยังไม่สามารถระบุได้ ทำให้เราส่วนใหญ่ มีคนที่เรารู้จักอย่างน้อยคนหนึ่ง เป็นโรคมะเร็ง
 
ในความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคมะเร็งนั้น โรคนี้มีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่ง คือเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ขอเพียงรู้เร็ว การรู้เร็วทำให้การรักษาลดความยุ่งยากซับซ้อน ลดค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในมะเร็งส่วนใหญ่สามารถหายขาดได้ โดยย้ำว่า “รู้เร็ว” แต่ในทางตรงข้าม หากรู้ช้า มีการลุกลาม หรือมีอาการ การรักษาก็จะซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก และคุณภาพชีวิตที่ลดต่ำลง แต่อย่างไรก็ตาม การรักษายังคงสามารถทำได้ และยังมีโอกาสหายขาดเช่นกัน แต่ต้องยอมรับว่าโอกาสก็จะลดลงมากในหลายชนิดของมะเร็ง
🩺การตรวจพบเจอเร็วที่สุดจึงสำคัญ ซึ่งวิธีการตรวจแต่ละชนิดมะเร็งก็แตกต่างกันไป เช่น
  • มะเร็งเต้านม วิธีที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันเพื่อตรวจให้พบก้อนมะเร็ง ได้แก่ การแมมโมแกรม Mammogram และ อัลตร้าซาวน์ Ultrasound
  • มะเร็งลำไส้ วิธีที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันเพื่อตรวจให้พบก้อนมะเร็ง ได้แก่ การส่องกล้องลำไส้ Colonoscope
  • มะเร็งปอด วิธีที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันเพื่อตรวจให้พบก้อนมะเร็ง ได้แก่ การเอกซ์เรย์ปอด Chest X-ray
จะเห็นได้ว่าการตรวจหาก้อนนั้น ต้องมีขนาดก้อนในระดับที่สามารถตรวจพบได้ ดังนั้นการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ยังไม่เป็นก้อน น่าจะเป็นทางออกที่ดี แพทย์ นักวิจัย และบุคลากรการแพทย์
🧬จึงพยายามพัฒนาวิธีการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งให้รู้เร็วที่สุด ก่อนที่จะเป็นก้อน และในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้มาถึงการตรวจโดยการหาสารพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งในหลุดมาในกระแสเลือด ซึ่งเซลล์มะเร็งนั้นอาจยังไม่โตเป็นก้อนก็สามารถตรวจพบได้แล้ว
 
👉 ข้อควรทราบของการตรวจนี้ได้แก่
  • สามารถใช้คัดกรองได้เฉพาะในผู้ที่ยังไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน
  • แนะนำในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีความเสี่ยงโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น
  • ไม่ได้สามารถคัดกรองมะเร็งได้ทุกชนิด โดยขณะนี้สามารถใช้คัดกรองมะเร็งได้ 5 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • สามารถตรวจคัดกรองได้ประจำปี กรณีที่ไม่พบสัญญาณของเซลล์มะเร็ง
  • หากตรวจพบสัญญาณเซลล์มะเร็ง ยังมีความเป็นไปได้ว่า อาจมาจากเนื้องอก ยังไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็ง
  • หากตรวจพบสัญญาณเซลล์มะเร็ง จะสามารถชี้เป้าได้ว่า สัญญาณนั้นเป็นมะเร็งชนิดใดใน 5 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • หากตรวจพบสัญญาณเซลล์มะเร็ง แพทย์จะแนะนำให้ตรวจด้วยวิธีที่เหมาะสมสำหรับมะเร็งที่ได้รับการชี้เป้า เพื่อระบุให้แน่ชัดว่าเป็นมะเร็งหรือเนื้องอก หรือเพื่อระบุขนาดก้อน จำนวนก้อน ตำแหน่งของก้อน ซึ่งหากตรวจติดตามทุกปีและเพิ่งพบว่ามีสัญญาณ ก็มีแนวโน้มว่าเป็นก้อนระยะเริ่มต้น
ตรวจคัดกรอง 5 มะเร็งในครั้งเดียว
ตรวจเลือดเท่านั้น ไม่เจ็บ ไม่บีบ ไม่ต้องดมยาสลบ ด้วยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ 𝗦𝗣𝗢𝗧-𝗠𝗔𝗦
ราคา 22,000 บาท  *รวมค่าแพทย์และค่าบริการทุกอย่างแล้ว*

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 467
Language »