ช่วงนี้ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเยอะขึ้น

    มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อมีการลุกลามหรือแพร่กระจายไปแล้ว เนื่องจากมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่ไม่มีอาการในขณะที่เริ่มเป็นระยะแรก หรือบางรายมีอาการปวดท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย  แต่ได้รับการรักษาแบบโรคกระเพาะอาหารอักเสบ หรือการรักษาแบบกรดไหลย้อน (Gerd) โดยกินยาช่วยย่อย ยาแก้ท้องอืด ยาขับลม

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่จะทำโดยการส่องกล้องกระเพาะอาหาร  และแพทย์มักสั่งให้ส่องกล้องเมื่ออาการชัดเจนไปแล้ว เช่น ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด ถ่ายเป็นสีดำ น้ำหนักตัวลดลงมากแล้ว  ซึ่งนั่นหมายถึง มะเร็งกระเพาะอาหารได้ลุกลามไปแล้ว  

   ถ้าอย่างนั้นเราสามารถส่องกล้องทางเดินอาหาร (gastroscopy) เป็นการตรวจร่างกายประจำปีได้ไหม คำตอบคือ ได้ ในแง่ของการไม่มีผลข้างเคียง และเป็นวิธีที่แม่นยำ ซึ่งการส่องกล้องทางเดินอาหารนั้น แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยงดอาหารก่อนวันนัดส่องกล้อง  และการส่องกล้องจะเริ่มจากทำการดมยาสลบ ใส่ยาชาเพื่อลดความเจ็บปวดจากการสอดสายกล้อง  ทำการสอดสายที่ติดกล้องเล็กๆเข้าทางปากเพื่อสอดเข้าทางเดินอาหาร แพทย์จะตรวจดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ผ่านกล้องที่ใส่เข้าไป และหากพบว่าเป็นเนื้องอก  ติ่งเนื้อ ยังสามารถตัดออกเป็นการรักษาในคราวเดียวกันได้ทันที   แต่หากแพทย์สงสัยว่าเป็นมะเร็งจะตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิต่อไป

   จะเห็นได้ว่าการส่องกล้องทางเดินอาหารนั้นค่อนข้างใช้เวลา มีหลายขั้นตอนและมีราคาสูง  ดังนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับตรวจร่างกายประจำปีสำหรับทางเดินอาหารส่วนต้น ยกเว้นในผู้ที่มีอาการชัดเจนสมควรได้รับการส่องกล้อง  ซึ่งก็วนกลับไปเป็นสาเหตุว่า ทำไมผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ จะมาพบแพทย์มะเร็ง ด้วยระยะที่ลุกลามไปแล้ว

การรักษา

    การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม มีการรักษาหลักได้แก่ การผ่าตัด ฉายแสง ให้ยาเคมี ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการรักษาแบบใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ ระยะ การลุกลามไปอวัยวะใด สุขภาพพื้นฐานของผู้ป่วย โดยหากลุกลามไปอวัยวะใด แพทย์จะทำการรักษาที่อวัยวะนั้นด้วยนอกเหนือจากตัวกระเพาะอาหารเอง

ทำอย่างไรให้รู้ตัวตั้งแต่ยังไม่มีอาการ

    ปัจจุบันมีวีธีการตรวจที่ใช้วิธีการตรวจจากเลือด สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่มะเร็งยังไม่ก่อตัวเป็นก้อนใหญ่ โดยตรวจในระดับ DNA  ที่เรียกว่า SPOT-MAS ซึ่งสามารถตรวจได้ 5 มะเร็งในคราวเดียว  ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเต้านม และ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยใช้วิธีการเจาะเลือดตรวจเหมือนการตรวจร่างกายประจำปี ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร สามารถพบแพทย์ที่ผ่านการอบรม Genetics Counselor และเจาะเลือด กลับบ้านได้  และแจ้งผลการตรวจภายใน 5 สัปดาห์  โดยหากผลการตรวจ พบความผิดปกติใน DNA ของมะเร็งใดก็ตาม จะได้รับคำแนะนำให้กลับไปตรวจยืนยันด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับมะเร็งที่สงสัย เช่น หากตรวจพบ DNA ของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้รับคำแนะนำให้ส่องกล้องทางเดินอาหาร  หากตรวจพบ DNA ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะได้รับคำแนะนำให้กลับไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่  แต่หากไม่พบความผิดปกติใด จะได้รับคำแนะนำให้ตรวจ SPOT-MAS เป็นประจำทุกปีเพื่อติดตามเหมือนการตรวจร่างกายประจำปี

        การรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้นย่อมง่ายกว่า ค่าใช้จ่ายน้อย ผลข้างเคียงน้อย เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสการหายขาด ได้มากกว่าการรักษามะเร็งระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย และปัจจุบันมีเทคโนโลยีระดับพันธุกรรม ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้มากขึ้น

บทความที่น่าสนใจ

ตรวจคัดกรอง 5 มะเร็งในครั้งเดียว

Post Views: 448
Language »