"รู้ทัน ยีนกลายพันธุ์ มะเร็งเต้านม" BRCA1,2

"รู้ทัน ยีนกลายพันธุ์ มะเร็งเต้านม" BRCA1,2

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ร่วมกับ N Health จัดงานสัมมนา “รู้ทัน ยีนกลายพันธุ์ มะเร็งเต้านม” BRCA1,2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้อย่างมาก

GALLERY

Post Views: 972
Language »