ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 1 7 มิถุนายน  2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุกแผนก ทุกบริการ

วิสัยทัศน์
“โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง คุณภาพมาตรฐาน สมคุณค่า เข้าถึงได้ทุกระดับ”

GALLERY

Post Views: 815
Language »