การตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

การตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุกแผนก ทุกบริการ
 
วิสัยทัศน์
“โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง คุณภาพมาตรฐาน สมคุณค่า เข้าถึงได้ทุกระดับ” 😊

GALLERY

Post Views: 491
Language »