ข่าวสารและกิจกรรม

รพ. มะเร็งชลบุรีเข้าเยี่ยมชมรพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร
ผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาศต้อนรับ นายอัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมทั้งทีมแพทย์และบุคคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่บริการสุขภาพเขตพร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเครื่องมือการรักษา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

GALLERY

Post Views: 1,044
Language »