ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์
ได้จัดแผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยมีทางเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้าร่วมในการซ้อมแผนปฎิบัติการครั้งนี้ด้วย
การซ้อมปฎิบัติการครั้งนี้บรรลุวัตถุไปด้วยดี
ทางโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

GALLERY

Post Views: 1,038
Language »