ข่าวสารและกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษา”

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการพยาบาลของประชาชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเขต 6 ภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงและ ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีผู้มีผู้แทนจากโรงพยาบาลชลบุรี และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

GALLERY

Post Views: 857
Language »