ข่าวสารและกิจกรรม

ศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ประธานกรรมการ ECN เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

GALLERY

Post Views: 905
Language »