ขั้นตอนการเข้ารับบริการยาเคมีบำบัด

  1.  เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยให้ยาเคมีบำบัด และได้รับหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยต้องนำหนังสือส่งตัว,ผลชิ้นเนื้อ,ผลเอกซเรย์, ผลเลือด, รายงานการผ่าตัด และผลการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้โรงพยาบาลตรวจสอบ นัดวันพบแพทย์ 
  2. วันนัดพบแพทย์ ต้องมีผลเลือดก่อนให้ยาทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกาย ซักประวัติ,วางแผนการรักษา,การรักษา คำแนะนำการปฏิบัติตัวขณะที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
  3. ประเมินสภาพร่างกายก่อนให้ยาเคมีบำบัด และรับยาเคมีบำบัดตามแผนการรักษา 
  4. เมื่อได้รับยาเคมีบำบัด จะได้รับบัตรประจำตัว ซึ่งเป็นประวัติการได้รับยา ต้องนำติดตตัวมาด้วยทุกครั้ง

GALLERY

Post Views: 2,024
Language »