ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉายรังสี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉายรังสี

  1. เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยการฉายรังสี และได้รับหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมาที่รพ. ผู้ป่วยต้องนำหนังสือส่งตัว,ผลชิ้นเนื้อ,ผลเอกซเรย์รายงานการผ่าตัด และผลการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ทางรพ.ตรวจสอบ นัดวันพบแพทย์รังสีรักษา
  2. วันนัดพบแพทย์รังสีรักษา ให้นำเอกสารมาให้ครบถ้วน เพื่อรับการตรวจร่างกาย ซักประวัติ ปรึกษาและให้คำแนะนำก่อนการรักษาด้วยรังสี 
  3. นัดวางแผนการฉายรังสี จัดทำอุปกรณ์ยึดตรังร่างกายขณะฉายรังสี และถ่ายภาพโดยใช้เครื่องจำลองการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3-4 มิติ (3D-4D CT Simulator) รุ่น SOMATOM CONFIDENCE RT PRO ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นขีดเส้นขอบเขตการฉายรังสีไว้บนผิวหนัง โดยผู้ป่วยต้องรักษาเส้นแสดงขอบเขตไว้จนกว่าจะรับการฉายรังสีวันแรก

4. แพทย์รังสีรักษาจะนำภาพจากเครื่องจำลองการรักษาด้วยเอกเซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3 – 4 มิติ เข้าโปรแกรมวางแผนการฉายรังสี ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์             

 5. วันฉายรังสีวันแรก นัดพบแพทย์รังสีรักษาเพื่อตรวจร่างกายก่อนฉายรังสี จากนั้นเข้าก้องฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Linear Accelerator) รุ่น VitalBeam ซึ่งจะมีการทำภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบตำแหน่งก่อนการฉายรังสี ใช้เวลาในกระบวนการฉายรังสีทั้งสิ้นประมาณ 20 นาที                         

6. เมื่อฉายรังสีเสร็จ รับบัตรนัดประจำวันและสมุดประจำตัวผู้ป่วย ซึ่งสมุดประจำตัวนี้ต้องนำมาทุกครั้งในการติดต่อกับทางรพ.เพื่อรับการบริการฉายรังสี                         

7. นัดพบแพทย์รังสีรักษาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจร่างกายและให้คำแนะนำระหว่างการฉายรังสี

GALLERY

Post Views: 7,050
Language »