การใช้สิทธิรักษา

  โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เข้าใจดีว่าปัจจัยเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคของการเข้าถึงการรักษาพยาบาล จึงมีแนวทางที่เปิดกว้างสำหรับการใช้สิทธิการรักษา โรงพยาบาลเพื่อขยายเปิดรับผู้ป่วยในกลุ่มสิทธิต่างๆ มีข้อแนะนำ สำหรับการใช้สิทธิ์ ดังนี้ 

  1. สิทธิประกันสังคม สามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้ตามการส่งตัวของโรงพยาบาลต้นสังกัด
  2. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) สามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้ ตามการส่งตัวของโรงพยาบาลต้นสังกัด
  3. สิทธิข้าราชการ สามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้แล้ว  *ตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง
  4. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับการบริการและเบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โปรดติดต่อตัวแทนประกันของท่าน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ท่านสามารถคิดต่อสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาล

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 752
Language »