การใช้วัคซีนป้องกันวัณโรค…เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การใช้วัคซีนป้องกันวัณโรค…เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

    มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มักพบในคนอายุมากกว่า 55 ปี มีลักษณะเช่นเดียวกับมะเร็งอีกหลายชนิด นั่นคือ พบเร็ว รักษาเร็ว มีโอกาสหายได้

ทำไมถึงใช้วัคซีนป้องกันวัณโรค (วัคซีน BCG ) ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 

การใช้วัคซีน BCG ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ จะใช้วิธีการฉีดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ

  วัคซีน BCG เมื่อเข้าไปในร่างกายของเรา จะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อให้ไปกำจัดเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (หรือที่เรียกว่า Immunotherapy 

    มีการเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ในกลุ่มที่ได้รับ BCG และกลุ่มที่ไม่ได้รับ BCG พบว่า กลุ่มที่ได้รับ BCG มีอัตราการปลอดจากมะเร็งในระยะเวลา 5 ปีมากกว่า 80% ในขณะกลุ่มที่ไม่ได้รับ BCG มีอัตราการปลอดจากมะเร็งในระยะเวลา 5 ปีที่ 48%
ทำให้ปัจจุบันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะของโรคที่ยังไม่ลุกลาม เมื่อผ่าตัดส่องกล้องและตัดมะเร็งด้วยวิธีที่เรียกว่า TURBT แล้ว ภายใน 2-4 สัปดาห์ จะได้รับการรักษาด้วย BCG เป็นมาตรฐาน ซึ่งพบว่าได้ผลดีกว่าใช้ยาเคมีบำบัด ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่า ผู้ป่วยรายใดควรจะได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้และรายใดไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้

อย่างไรก็ตาม การติดตามผลตรวจเป็นระยะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ และติดตามในกลุ่มที่มีการลุกลามมากขึ้น

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

Post Views: 6,566
Language »