การใช้กัญชาในทางการแพทย์ (โรคมะเร็ง) ตอนที่ 2

การใช้กัญชาในทางการแพทย์ (โรคมะเร็ง) ตอนที่ 2
(การใช้กัญชา ร่วมกับ oxaliplatin)

     เราทราบดีว่า เราต้องรอผลการรักษามะเร็งจากกัญชา แต่ก็มีรายงานที่น่าสนใจกับกัญชาคือ รายงานที่เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วย 513 รายที่ได้รับยา oxaliplatin ซึ่งทราบกันดีว่าจะมีภาวะแทรกซ้อน เรื่องชา (peripheral neuropathy) พบว่า กลุ่มที่ได้กัญชา ร่วมด้วย จะมีการชา เพียง 15.3 % เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กัญชา ที่ 27.9% ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ พร้อมกันนี้ พบว่าผลการลดอาการชา ในกลุ่มได้กัญชานำก่อน จะได้ผลกว่ากลุ่มที่ได้กัญชาหลังยา oxaliplatin อย่างมีนัยสำคํญทางสถิติเช่นกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า รายงานนี้ เพิ่งเผยแพร่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ทำให้เรามีความหวังที่จะเห็นรายงานต่างๆที่มีระบบ ระเบียบการวิจัย อันจะนำไปสู่หลักฐานการวิจัยในระดับที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยทีมีการมีการศึกษา รวบรวมรายงาน ทั้งผลภาวะแทรกซ้อน เชื่อว่าจะเป็นบรรทัดฐานของการใช้กัญชาต่อไป กัญชามีดีมานาน ใช้อย่างระมัดระวัง จะเหมือนยาที่มีคุณอนันต์ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง แต่โทษมหันต์ ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง

ติดตามเรื่องกัญชาได้ในfacebook นี้หากมีปัญหาสามารถสอบถามเบอร์ 033-046-333 หรือ  Line id :@CAH.siracha นะครับ ผมจะหาผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบปัญหา เพื่อความกระจ่างนะครับ

ใช้กัญชากันอย่างระมัดระวัง และถูกต้องนะครับ 

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

อ้างอิง 1.Effect of cannabis on oxaliplatin-induced peripheral neuropathy among oncology patients: a retrospective analysis Barliz Waissengrin, Dan Mirelman, Sharon Pelles,  Felix Bukstein, Deborah T. Blumenthal, Ido Wolf, Ravit Geva First Published February 9, 2021 SAGE Journals
2. A systematic review of evidence for cannabis and cannabinoids as adjuvant therapy in palliative and supportive oncology care. Sebastian Jugl, Shailina Keshwani, Lauren Adkins, Coy D. Heldermon, Almut Winterstein, Amie GoodinShow LessDepartment of Pharmaceutical Outcomes & Policy, College of Pharmacy, University of Florida; Center for Drug Evaluation and Safety (CoDES), Gainesville, FL; Health Science Center Library, University of Florida, Gainesville, FL; Department of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL; Department of Pharmaceutical Outcomes & Policy, College of Pharmacy, University of Florida; Center for Drug Evaluation and Safety (CoDES), Gainesvillle, FL 2020 American Society of Clinical Oncology
3. Medical Cannabis in Oncology: a Valuable Unappreciated Remedy or an Undesirable Risk? Mahmoud Abu-Amna 1, Talal Salti 1 2, Mona Khoury 1 2, Idan Cohen 1, Gil Bar-Sela 3 4

Post Views: 1,643
Language »