การรักษา มะเร็งตับอ่อนด้วยรังสีรักษาเทคนิค SBRT

การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยรังสีรักษาเทคนิค SBRT ที่ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

     ผู้ป่วยอายุ 78 ปี มาด้วยอาการตัวเหลือง และติดเชื้อในทางเดินน้ำดี ได้รับการวินิจฉัยเป็น มะเร็งบริเวณหัวของตับอ่อน แต่มีข้อจำกัดในการผ่าตัดรักษา เนื่องจากอายุที่มาก และมีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ และเบาหวาน จึงมาปรึกษาที่โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาการรักษาด้วยรังสีรักษา 

   ทีมแพทย์ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ พิจารณาให้การรักษาด้วยรังสีรักษาเทคนิค SBRT ซึ่งเป็นเทคนิคที่เสมือนการผ่าตัด ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ โดยเป็นการให้รังสีปริมาณรังสีสูง ในบริเวณที่จำเพาะแม่นยำ สามารถฉายรังสีในจำนวนครั้งที่น้อยเพียง 6 ครั้งเท่านั้น 

   ภายหลังการรักษา 3 เดือน ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับ ผลเลือดระดับเหลืองลดลงสู่ระดับปกติ และระดับสารบ่งชี้มะเร็งลดลงเป็นที่น่าพอใจ

   เป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถเพิ่มการเข้าถึงการรักษา ด้วยเทคนิคการรักษาที่ทันสมัย นับเป็นก้าวสำคัญในการรักษามะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร และทีม

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 2,164
Language »