การรักษาด้วยน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)

👩‍⚕️ ผู้จ่ายน้ำมันกัญชา ต้องผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพราะน้ำมันกัญชามีทั้งประโยชน์และข้อควรระวัง เพื่อประเมินอาการที่เป็น และความเหมาะสมในการใช้น้ำมันกัญชา เช่น ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้กัญชา ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองที่รุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง เป็นต้น

🩺ขนาดยาเริ่มต้น การปรับยา และระยะเวลาการใช้ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สั่งใช้ยาน้ำมันกัญชา การปรับขนาดยาเอง อาจทำให้เกิดอันตรายได้

❌ ต้องได้รับการประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาก่อนหยุดใช้ยา เพราะต้องปรับลดยาลงทีละน้อย ไม่ควรหยุดยาเอง

☘️การใช้น้ำมันกัญชา อาจมีผลข้างเคียง เช่น มึนศีรษะ หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตผิดปกติ และอาจทำให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงอันตราย

🙅‍♀️หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม หรือเมื่อพบอาการ สับสน วิตกกังวล ประสาทหลอน ให้หยุดใช้ยาและกลับไปปรึกษาแพทย์ผู้สั่งจ่ายยา

พทป.ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์
แผนกกัญชาทางการแพทย์

ที่มา : คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข. (2564). น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา). สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565, จาก https://www.medcannabis.go.th/blog/น้ำมันกัญชา%20(ตำรับหมอเดชา).
Language »