การนวดกดจุดรักษาโรค
กับ ศาสตร์แพทย์แผนไทย

การนวดกดจุดรักษาโรค เป็นการนวดไทยแบบราชสำนัก ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์ ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อการบำบัดรักษาโรค ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ โดยจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด น้ำเหลืองและระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการหลังสารสื่อประสาท ช่วยให้นอนหลับ ลดภาวะซึมเศ้ราได้อีกด้วย

พทป.ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์
แผนกกัญชาทางการแพทย์

ที่มา : มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธำรง. (2554). หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก). กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์.
Language »