การนวดกดจุดมีความปลอดภัยหรือไม่ ?

การนวดกดจุดมีความปลอดภัยหรือไม่ ?

การนวดกดจุด นอกจากจะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีความปลอดภัยเนื่องจาก

✔️ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคก่อนการนวดกดจุดรักษาโรคก่อนเสมอ
✔️ เป็นการกดที่ใช้เฉพาะนิ้วมือกดจะไม่มีการนวดโดยใช้เข่า ข้อศอก
✔️ มีการวางแผนการรักษา ตั้งแต่ท่านอนของผู้ป่วยจะต้องเหมาะสมและเวลาที่ใข้ในการนวดแต่ละครั้ง แต่ละจุดให้เหมาะสม โดยต้องพิจารณาตามลักษณะของโรค อายุ และประวัติอื่นๆ ของผู้ป่วยแต่ละคน

พทป.ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์
แผนกกัญชาทางการแพทย์

ที่มา : มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธำรง. (2554). หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก). กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์.
Post Views: 619
Language »