การนวดกดจุดทำอย่างไร ?

การนวดกดจุดรักษาโรค เป็นการใช้นิ้วมือกดนวดบริเวณร่างกายของมนุษย์ตามกายวิภาคศาสตร์ร่วมกับศาสตร์และศิลป์ของแพทย์แผนไทย ประกอบไปด้วยการนวดพื้นฐาน และตามด้วยการกดจุดสัญญาณ
✔️ การนวดพื้นฐาน เป็นการนวดตามแนวเส้นและตำแหน่งต่างๆของร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด น้ำเหลืองและระบบประสาท และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนกดจุด
✔️ การกดจุดสัญญาณ เป็นการกดและลงน้ำหนักที่จุดสัญญาณตามแนวเส้น โดยจุดที่กดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็น การกดจุดสัญญาณเป็นการกระตุ้นประสาท เพื่อจ่ายหรือบังคับเลือดและความร้อนไปตำแหน่งต่างๆตามศาสตร์แพทย์แผนไทย

พทป.ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์
แผนกกัญชาทางการแพทย์

ที่มา : มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธำรง. (2554). หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก). กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์.
Language »