การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT LOW DOSE

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT LOW DOSE

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอด 

  •  เป็นมะเร็งที่อัตราการตายสูงที่สุดในบรรดามะเร็งทั้งหมด!!
  • อัตราการตายที่สูงกว่ามะเร็งทุกชนิดนี้ ไม่แบ่งแยกเพศ แปลว่า ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีอัตราการตายจากมะเร็งปอด สูงสุดในบรรดามะเร็งทั้งหมดเหมือนกัน
  • 70% ของคนไข้มะเร็งปอดรายใหม่ที่มาพบแพทย์ เป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามแล้ว กว่าจะตรวจพบจากการเอกซ์เรย์ปอด
  •  หากเข้ารับการรักษามะเร็งปอดตั้งแต่ระยะที่ 1 จะมีโอกาสรอดชีวิตนานกว่า 10 ปี มากถึง 88%
  • การตรวจร่างกายด้วย CT Low dose สามารถตรวจพบมะเร็งปอดได้เร็วกว่าการเอกซ์เรย์ถึง 8 เท่า!!
  • จากงานวิจัยขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาในปี 2016 (The NLST) ทำการวิจัยในกลุ่มเสี่ยง 53,454 คน พบว่า การตรวจร่างกายด้วย CT Low dose สามารถลดอัตราการตายจากมะเร็งปอดได้ถึง 20%
  • คนไม่สูบบุหรี่ ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ด้วยสาเหตุอื่น ได้แก่ มลภาวะ, ไอระเหย, การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม🏗 รวมถึงกรรมพันธุ์
  • แน่นอนว่า ผู้ที่สูบบุหรี่🚬 จะยิ่งมีโอกาสการเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
  • ผู้มีกรรมพันธุ์มะเร็งปอด 🧬(มีญาติใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง) เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ถึงแม้จะไม่สูบบุหรี่
  • ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่แล้ว 10 ปี ยังมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว!!

ยกระดับการต่อสู้มะเร็งปอด ด้วยการตรวจ CT Low dose ในผู้ที่มีความเสี่ยง Package CT Low dose ราคา 4,500 บาท

สอบถามการตรวจ CT Low dose ที่ 033-046333

Post Views: 1,076
Language »