การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย Elderly & Palliative care

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งความต้องการของผู้สูงอายุ จึงเกิด “ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ” โรงพยาบาลมีความตั้งใจในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยความใส่ใจ และเข้าใจเสมือนบุคคลในครอบครัว

ประเภทห้องพัก (Room type) ราคาปกติ Amount (THB)
ห้องเดี่ยว (Single Room)
32,000 บาท / เดือน
แบบรายสัปดาห์ (Week Package)
9,000 บาท / สัปดาห์
แบบรายวัน (Day Package)
1,500 บาท / วัน

GALLERY

ขอบเขตการให้บริการ 

 1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
 2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง , เจาะคอ ,ดูดเสมหะ  , แผลกดทับ
 3. ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

รายการที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ

 1.  ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายดูดเสมหะ ,ถุงมือ เป็นต้น
 2. ค่าแผ่นรองซับและผ้าอ้อนผู้ใหญ่ ในกรณีคนไข้จำเป็นต้องใช้
 3. ค่ากายภาพบำบัด
 4. ค่าพยาบาลดูแลพิเศษ
 5. ค่ารถพยาบาลบริการรับ – ส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
 6. ค่าแพทย์เยี่ยมผู้ป่วย

รายการที่ให้บริการที่อยู่ในแพคเกจ

 1.  ประเมินสุขภาพร่างกายและตรวจวัดความดันโลหิตอุณหภูมิและชีพจร
 2. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลด้วยมาตรฐาน ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชม.
 3. พร้อมให้บริการอาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ที่ถูกหลักสุขภาพ อาหารเฉพาะโรคตามหลักโภชนาการของผู้สูงวัย ทำสดใหม่ เพื่อสุขภาพของสูงวัยโดยเฉพาะ 
 4. ห้องพัก ปรับอากาศ โปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก
 5. บริการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
Post Views: 4,424
Language »