การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย Elderly & Palliative care

โรงพยาบาลของเราตระหนักถึงความสำคัญของสังคม ผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ รวมถึงความต้องการของผู้สูงอายุ จึงเกิด "ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ" เรามีความตั้งใจ ในการให้บริการดูแล ผู้สูงอายุ ด้วยความใส่ใจ และเข้าใจเสมือนบุคคลในครอบครัว

ดูแลผู้สูงอายุแพคเกจเหมาจ่าย

ประเภทห้องพัก
(Room type)
ราคาปกติ
Amount (THB)
ห้องคู่
(Double Room)
20,0000 บาท/คน/เดือน
ห้องเดี่ยว
(Single Room)
32,000 บาท/เดือน
แบบรายสัปดาห์
(Week Package)
9,000 บาท/สัปดาห์
แบบรายวัน
(Day Package)
1,500 บาท/วัน

GALLERY

 • ขอบเขตการให้บริการ
 • 1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ,ดูดเสมหะ,แผลกดทับ
  3. ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
 • รายการที่ให้บริการที่อยู่ในแพคเกจ
 • 1. ประเมินสุขภาพร่างกายและตรวจวัดความดันโลหิตอุณหภูมิและชีพจร
  2. มีเจ้าหน้าที่ เราให้บริการดูแลด้วยมาตรฐาน ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชม.
  3. พร้อมให้บริการอาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มือที่ถูกหลักสุขภาพอาหารเฉพาะโรคตามหลักโภชนาการของผู้สูงวัย ทำสดใหม่ เพื่อสุขภาพของเพื่อสูงวัยโดยเฉพาะ
  4. ห้องพัก ปรับอากาศ โปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก
  5. บริการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
 • รายการที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
 • 1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายดูดเสมหะ, ถุงมือ เป็นต้น
  2. ค่าแผ่นรองซับและผ้าอ้อนผู้ใหญ่ ในกรณีคนไข้จำเป็นต้องใช้
  3. ค่ากายภาพบำบัด
  4.ค่าพยาบาลดูแลพิเศษ
  5.ค่ารถพยาบาลบริการรับ-ส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
  6.ค่าแพทย์เยี่ยมผู้ป่วย
Language »