การดูแลตัวเอง เมื่อได้รับการฉายรังสี บริเวณเต้านม

การดูแลตัวเอง เมื่อได้รับการฉายรังสี บริเวณเต้านม

ผลข้างเคียงที่พบได้จากการฉายรังสีบริเวณเต้านม
 • การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง
 • เต้านมบริเวณที่ฉายรังสี แข็ง ตึง เจ็บ
 • แขนบวม (ข้างที่ฉายรังสี)
 • มีพังผืดที่ปอด / ปอดอักเสบ
 • มีไข้ / ไอมาก / เหนื่อยง่าย
 • เจ็บคอ / กลืนลำบาก ทานได้น้อย
การดูแลตัวเอง
 • เลี่ยงอาหารทอด / มัน เพื่อลดอาการไอ
 • ระวังไม่ให้แขนข้างที่ฉายรังสีเกิดแผล หรือเกิดการติดเชื้อ
 • หลีกเลี่ยงเจาะเลือด , ฉีดยา ,ให้น้ำเกลือ แขนข้างที่ฉายรังสี
 • ไม่ประคบแขนข้างที่ฉายรังสีด้วยน้ำร้อนหรือเย็นจัด
 • ไม่ให้แขนข้างที่ฉายรังสียกของหนัก อาจทำให้แขนบวม
 • ยกแขนข้างที่ฉายรังสีให้สูงเสมอ เพื่อป้องกันแขนบวม
การบริหารแขนและหัวไหล่
 1.  ท่าไต่ผนังด้านข้าง
 2. ท่าไต่กำแพง
 3. ท่ามือแตะหัวไหล่หมุนเข้าและออกช้าๆ
 4. ท่ากางแขนกำมือและคลายมือสลับกัน
Post Views: 3,995
Language »