การกินยาคุมเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งไหม

การกินยาคุมเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งไหม

       การกินยาเม็ดคุมกำเนิด ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็ง แต่การรับประทานยาคุมกำเนิดนานๆ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากขึ้น เช่นมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน ยกตัวอย่าง คนที่รับประทานยาคุมกำเนิด 5-10 ปี อาจเพิ่มความเสี่ยง 2 – 4 เท่า มากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน และเมื่อคนไข้หยุดรับประทานยาคุม ระยะเวลาผ่านไปความเสี่ยงนี้ก็จะกลับมาเท่ากับคนทั่วไปที่ไม่ได้รับประทานยาคุมกำเนิด

     มะเร็งทั้งสองชนิดที่ว่านี้ เช่น มะเร็งเต้านม มีปัจจัยหลักที่กระตุ้นทำให้คนไข้แสดงการเป็นมะเร็งขึ้นมาจากความผิดปกติของยีน การได้รับฮอร์โมนจากยาคุมกำเนิดอาจไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่ทั้งนี้มะเร็งเต้านมบางชนิดจะได้รับการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน ดังนั้นการได้รับยาคุมกำเนิดอาจมีส่วนในการกระตุ้นให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ ส่วนมะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุหลักเกิดจาก การติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ซึ่งการรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลายาวนาน ก็อาจจะมีผลส่งเสริมให้ติดเชื้อได้ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื่อรา รวมทั้งไวรัสชนิดนี้ด้วย

วิธีการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างปลอดภัย คือ เมื่อจะเริ่มรับประทานยาคุม อยากให้ถามตัวเองใน 2 ข้อ คือ

  1. มีความจำเป็นต้องใช้ไหม (มีข้อบ่งใช้ ที่ต้องใช้ยาคุมกำเนิด)
  2. ตัวเรามีข้อห้ามใช้ยาคุมกำเนิดหรือไม่ เช่น มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด ประวัติลิ่มเลือดอุดตัน เคยเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนมาก่อน

        ประวัติเหล่านี้ ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มใช้ฮอร์โมน และหากเราจำเป็นต้องรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ควรมีการตรวจเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งด้วยตัวเอง หรือได้รับการตรวจคัดกรองตามโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จำเป็น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Post Views: 9,270
Language »