กัญชาทางการแพทย์

กัญชากับผู้ป่วยมะเร็ง

    ด้วยภูมิปัญญาไทย ที่มีมาแต่โบราณ ในเรื่องกัญชา ด้วยกระแสโลก ที่เปลี่ยน ทัศนคติ ต่อกัญชา ในเชิงยาเสพติด มาสู่ กัญชาทางการแพทย์ ด้วยรายงานการศึกษาในวงการแพทย์ ที่แสดงเชิงประจักษ์ ถึงผลของการใช้กัญชาร่วมรักษา และแน่นอนที่สุด ด้วยนโยบายกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ที่สนับสนุนแพทย์แผนไทย หนึ่งในนั้น คือ กัญชา ซึ่งมองว่า จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มะเร็งเป็นหนึ่งในโรค ที่แผนแพทย์ไทย ใช้กัญชา ร่วมรักษา และเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากในปัจจุบัน เป็นทั้งความหวัง และความกังขา ในการนำมาใช้

    ในฐานะโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ที่มีเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ผู้ป่วยจำนวนมากต่างมุ่งหวังมาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งทั้งให้หายขาด และบรรเทาอาการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แน่นอนที่สุด ก็จะเกิดคำถามคล้ายกัน คือ ใช้กัญชาดีหรือไม่ ทำไมไม่ใช้ ใข้แล้วจะมีผลอย่างไร ภาวะแทรกซ้อน เป็นอย่างไร ใช้ร่วมกันกับการรักษาแผนปัจจุบันได้หรือไม่ เป็นต้น

เป็นที่มาของการศึกษาสถิติของเรื่องกัญชา ในเรื่องที่มารักษาที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์
ผลการสอบถาม ได้คำตอบที่น่าสนใจดังนี้

  • ผู้ป่วย 46 ใน 55 ราย เคยได้ยินเรื่องกัญชาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
  • 36 ใน 54 ราย เชื่อว่ากัญชารักษาโรคมะเร็งได้
  • 38 ใน 54 ราย เชื่อว่ากัญชา ช่วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ
  • 32 ใน 55 อยากทดลองใช้กัญชาร่วมรักษา

จึงเป็นที่มาของการพิจารณา การใช้กัญชาทางการแพทย์ เฉพาะเรื่องมะเร็งที่โรงพยาบาลมีความชำนาญ มีความพร้อมในการ รักษาเพื่อ

  • ให้การใช้ เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องที่มีฐานการวิจัย หรือ รายงานที่มาตรฐาน
  • ให้ผู้ป่วย ได้ประโยชน์สูงสุดในการรักษาร่วมหรือการรักษาเสริมที่เพิ่มคุณภาชีวิต และอาจจะเพิ่มผลการรักษา
  • ให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากผลข้างเคียงของการใช้กัญชา
  • พัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์

   ทั้งนี้มีหลักการในเบื้องต้น คือ การรักษาหลักไม่ว่าการผ่าตัด การฉายรังสี หรือการให้ยาเคมีบำบัด จะไม่ถูกหลีกเลี่ยงหรือลดทอนความมาตรฐานลงไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเภสัชกรที่ผ่านการรับรองและอบรมเรื่องการใช้กัญชาของกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการขอนุญาต เปิดบริการกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งหากพร้อมเมื่อไร ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพื่อเป็นอีกหนึ่งความหวังผู้ป่วยมะเร็ง

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

Post Views: 1,697
Language »