“กลุ่มเสี่ยง”มะเร็งปอด

“กลุ่มเสี่ยง”มะเร็งปอด

ผลวิจัยเผย “กลุ่มเสี่ยง” มะเร็งปอด เพิ่มโอกาสรอดได้มากกว่าขึ้น 20% เพียงเปลี่ยนวิธีการตรวจคัดกรอง 

     ข้อมูลปี 2021 ของ JAMA Network ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมงานวิจัยด้านการแพทย์ทั่วโลกพบว่า ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงกับมะเร็งปอด ซึ่งได้แก่ ผู้มีอายุเกิน 50 ปีที่สูบบุหรี่ หากตรวจสุขภาพปอดด้วยการทำ Low dose CT (LDCT)แทนที่การตรวจด้วยการทำเอกซเรย์ปอด (X-Ray) จะสามารถลดอัตราการตายจาก โรคมะเร็งปอดได้ถึง 20 % ทั้งนี้เนื่องจากการทำ Low dose CT สามารถตรวจพบก้อนที่เล็กกว่า และให้ภาพที่ละเอียดกว่าการเอกซเรย์ปอด ทำให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้เร็วกว่า

ในประเทศไทยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2563 มะเร็งปอดเป็นมะเร็งพบมากเป็นอันดับ 3 ในผู้ชายไทย, อันดับ 4 ในผู้หญิงไทย แต่ที่น่าตกใจคือ ประมาณ 70% ของผู้ป่วยใหม่ เป็นมะเร็งปอดในระยะ 4 (แพร่กระจายไปอวัยวะอื่น)แล้ว ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมะเร็งปอดส่วนใหญ่ หากพบในระยะแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้

อย่างไรก็ตาม การตรวจปอดด้วยวิธี Low dose CT มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการตรวจด้วยการทำเอกซเรย์ (X-Ray) จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการคัดกรองสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

ขอคำปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการทำ Low dose CT ได้ที่ 033-046333

ที่มา
•https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777242 
•https://www.nci.go.th/e_book/hosbased_2563/files/main.pdf
•https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/lung-cancer

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,970
Language »