กลัวมะเร็ง…เป็นมะเร็ง

กลัวมะเร็ง…เป็นมะเร็ง

   CAH เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง มีเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย พร้อมทั้งบุคลากร ที่เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแพทย์ และศูนย์มะเร็งขนาดใหญ่ โดยมีเทคนิคการรักษาหลากหลายทั้ง 3 มิติ (3D), 4 มิติ (4D),เทคนิคพิเศษ ขั้นสูง VMAT และ SBRT ตามปณิธานการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง 6 เดือนที่ผ่านมา เราบรรลุวัตถุประสงค์ ในการทำให้ผู้ป่วยสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้ 

  1. สิทธิ์ประกันสังคม
  2. สิทธิ์สปสช(บัตรทอง 30 บาท)
  3. สิทธิ์กรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ)

สามารถเข้ารับการรักษาทางด้านรังสี และยาเคมีบำบัด ซึ่งใช้ได้ทุกสิทธิ์ เพียงแต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง คุณภาพมาตรฐาน สมคุณค่า เข้าถึงได้ทุกระดับ” 

      อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของ ศ.นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร โรงพยาบาล CAH “เราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วย ได้อย่างแท้จริง เราภูมิใจที่ใช้เทคโนโลยี SBRT กับผู้ป่วยรายแรกในภาคตะวันออก เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อน นอกจากนี้เรายังใช้เทคนิค VMAT ในผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคมที่เข้ารักษาบริเวณลูกตา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์” ในแนวทาง ‘ใส่ใจทุกสิทธิ์ พิชิตมะเร็ง’ และ ‘ไม่ให้สิทธิ์จำกัดเทคนิคการรักษา’

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 1,238
Language »