มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่รักษาได้ไม่ง่าย ส่วนใหญ่มักจะตรวจพบในระยะที่ลุกลาม ยกเว้นในการตรวจค้นหามะเร็งในผู้ที่มีความเสี่ยงด้วย LDCT (Low dose CT) ซึ่งจะทำให้มีโอกาสผ่าตัดได้

การรักษามาตรฐาน มีตั้งแต่การผ่าตัด การฉายรังสี และยาเคมีบำบัด ขึ้นอยู่กับระยะของโรคเป็นการโชคดีที่ปัจจุบันมีพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องยามุ่งเป้า การฉายเทคนิคพิเศษต่างๆ รวมทั้งการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด

Language »