อาหารสู้โรค

นอกเหนือ จากเทคโนโลยีและวิธีการรักษา ที่ทางโรงพยาบาล ได้เตรียมไว้ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง รวมทั้งสิทธิต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาวันนี้จะนำเรื่อง อาหารสู้โรคซึ่งมีความสำคัญ ไม่น้อยกว่าเทคนิคการรักษา เพราะเป็นการเตรียมพื้นฐานของร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็ง ที่มักจะมีส่วนหนึ่งขาดอาหาร ซีด เบื่ออาหาร ทำอย่างไร เราจึงจะได้อาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ Catering and Health คือ ห้องอาหาร ในโรงพยาบาล แคนเซอร์ อลิอันซ์ ที่เกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักกำหนดอาหาร เพื่อดูแลเรื่องอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และถูกหลักโภชนาการ เพี่อผู้ป่วยของโรงพยาบาล ที่มีทั้งผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคไต ที่มารับบริการล้างไต และแน่นอนผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวาน และโรคความดัน เป็นต้น ด้วยแนวคิดอันเดียวกันของ โรงพยาบาล คือ การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสเข้าถึง การรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ห้องอาหาร CAH ก็มุ่งหวังให้มี การเข้าถึง อาหารสุขภาพ ที่ราคาเหมาะสม หาซื้อได้ง่ายใน ผู้ป่วยที่ต้องบริโภคทุกวัน ภายใต้แนวคิด อาหารอร่อย ปลอดภัย เข้าถึงได้ มีความสุขในชีวิต ทางโรงพยาบาล พร้อมบริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสอบถาม หรือนัดหมายขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่เบอร์ 089-499-4007

Language »