แพทย์แผนไทย

โดยทางแผนกเปิดให้คำปรึกษา ตรวจ วินิจฉัย รักษารวมไปถึงการป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร อาทิเช่น การนวดไทย การนวดน้ำมัน
การสัมผัส การประคบ และการใช้สมุนไพร

การนวด จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ลดอาการปวด ตึง ล้าตามส่วนต่างๆของร่างกาย และกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานได้ดีขึ้น

การประคบ ความร้อนจากการประคบจะช่วยลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง

GALLERY

ทำหัตถการแล้วดีอย่างไร

ดีต่อระบบไหลเวียนเลือด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆมีประสิทธิภาพ

ดีต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวด เคล็ด ยอกลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ

ดีต่อจิตใจ รู้สึกผ่อนคลาย สบายกายและใจ ช่วยลดความตึงเคลียด ส่งผลให้ภูมิต้านทานในร่างกายแข็งแรง

อัตราค่าบริการแผนแพทย์แผนไทย

Facebook Comments