เปิดบริการ
แผนกกัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้ตระหนักถึง คุณอนันต์ของกัญชาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง กัญชาซึ่งใช้ในการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็งให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม กัยชาไม่ใช่มาตรฐานยา หรือ อาหารในการรักษาโรคมะเร็ง และอาจมีโทษมหันต์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้อง แม้หลายท่านจะอ้างอิงการศึกษาและรายงานที่มีผลต่อเซลล์มะเร็ง หรือ รายงานการรักษาในผู้ป่วยเฉพาะรายก็ตาม

แผนกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ จึงเปิดให้บริการ เพื่อให้คำปรึกษา ในการรักษาด้วยกัญชามาตรฐานจากองค์การเภสัชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมของกระทรวงสาธารณสุข มีประสบการณ์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

Language »