เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีแผนกสำหรับการให้ยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมารับยาได้แบบไป-กลับ หรือแบบผู้ป่วยใน ตามความเหมาะสมของการรักษา นำทีมการให้บริการโดยพยาบาลชำนาญการที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริหารยาเคมีบำบัด จากสภาการพยาบาล
นอกจากนี้โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ยังมีเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญด้ายยาเคมีบำบัด ควบคุมการคัดเลือกยาที่นำมาใช้ให้มีคุณภาพ และมีขั้นตอนการผสมยาเคมีบำบัด
ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

Facebook Comments