ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มแพทย์ที่มีความชำนาญทางด้านมะเร็งวิทยาสาขาต่างๆนำโดย
ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรานุธาพร ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของผู้ป่วยในการเข้าจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา ที่มีคุณภาพการรักษาและการบริการที่ดี ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ บริษัท บิสซิเนส อะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งอยู่ในวงการการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องฉายรังสีมากกว่า 20 ปี มุ่งหวังจะพัฒนาการตรวจและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดตั้ง โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง"แคนเซอร์อลิอันซ์" ขึ้นเป็นแห่งแรกที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ที่มองเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนเพื่อการแพทย์เฉพาะทางที่ยังขาดอยู่ในภูมิภาค

จังหวัดชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเกิดขึ้นใหม่มากกว่า 6,000 รายต่อปี ในขณะที่ศักยภาพของโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีอยู่ในภูมิภาคจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียง 3,000-4,000 รายต่อปี ผู้ป่วยส่วนหนึ่งต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงต้องจัดหาที่พักอาศัยระหว่างการรักษา ทำให้เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเข้าถึงการรักษา โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ เริ่มต้นในระยะด้วยอาคารสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท สำหรับการนำเทคโนโลยีชั้นสูงในระดับแนวหน้ามาใช้บริการ เช่น เครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย, การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง,
การให้บริการด้านยาเคมีบำบัดที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลมีแนวทางเปิดกว้างในการรองรับผู้ป่วยส่งตัวในสิทธิ์
การรักษาต่างๆ โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

Facebook Comments