“เพราะทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด”

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
Language »