โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

การ บริการ

 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งขนาด 30 เตียง มีจุดมุ่งหมายให้บริการที่ครบวงจรในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการรักษาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลทั้งสุขภาพกาย และจิตใจของผู้ป่วย ในระยะแรกโรงพยาบาลจะมีการเปิดให้บริการในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการการตรวจวินิจฉัยและ คัดกรองโรคมะเร็ง

คัดกรองโรคมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การรักษาด้วยรังสีรักษา

เครื่องฉายรังสีแบบรักษาระยะไกล (External Beam Radiation Therapy

การให้ยาเคมีบำบัด

เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา

กัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้ตระหนักถึง คุณอนันต์ของกัญชาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การดูแลผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลของเราตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ รวมถึงความต้องการของผู้สูงอายุ จึงเกิด "ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ

บริการด้านโภชนาการและ อาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Catering and Health คือ ห้องอาหารที่เกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร

รังสีรักษา (การฉายแสง)

เครื่องฉายรังสีที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ เปิดให้บริการ เป็นเครื่องฉายรังสีแบบรักษาระยะไกล (External Beam Radiation Therapy) คือการอาศัยรังสีที่มีแหล่งกำเนิดรังสีอยู่นอกร่างกาย ฉายเข้าไปที่เนื้องอกภายในร่างกายด้วยรังสีที่มีพลังงานสูง โดยเป็นเครื่องฉายรังสีของบริษัท Varian รุ่น Vitabeam สามารถใช้เทคนิคการรักษาตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงเทคนิคซับซ้อน ได้แก่

  • เทคนิคการฉายรังสีแบบ 3 มิติ (3D-CRT,Three-Dimensionsl Radiation Therapy)
  • เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มจากการเคลื่อนของวัสดุกำบังรังสีรูปซี่ (IMRT, Internsity modulated radiotherapy)
  • เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มพร้อมหัวหมุนรอบตัว ผู้ป่วย (VMAT,Volumetric modulated radiotherapy)
  • เทคนิคการรักษาแบบสี่มิติที่ฉายรังสีตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วย (4D-Radiotherpy)

บทความ

รังสีศัลยกรรม ทำอะไรได้บ้าง "มะเร็งตับอ่อน"
การฉายรังสี เทคนิค SBRT ในมะเร็งตับอ่อน แพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาด้วยรังสี

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบของผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูก พบมากในเพศหญิง ช่วงอายุ 35-60 ปี

สิ่งที่ควรรู้ เมื่อเป็นมะเร็ง

วันนี้มีคนไข้ใหม่ของรพ. มารับการรักษาด้วยอาการของมะเร็งเต้านม ลามไปปอด

Why EleHealth?

โรงพยาบาลตั้งอยู่ตรงไหนของศรีราชา ?

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา อยู่ใกล้ๆสวนเสือศรีราชา บนถนน3241 เข้าซอยวัดเขาน้อยพัฒนารามประมาณ 50 เมตร โรงพยาบาลอยู่ด้านซ้ายมือค่ะ

โรงพยาบาลรับสิทธิ์อะไรในการรักษา

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยได้ทุกสิทธิ์การรักษา

 

รังสีรักษาในภาคตะวันออกมีที่ไหนบ้าง ?

ข้อมูลจากฐานทะเบียน หน่วยบริการเฉพาะทางด้าน สปสช.ณ.1 ธ.ค 63
เขต 6 ระยอง 1.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 3.โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

รักษามะเร็งอะไรได้บ้าง ?

โรงพยาบาล CAH รับปรึกษาและรักษามะเร็งทุกชนิด ยกเว้นการให้ยารักษามะเร็งในเด็ก

 

Language »