"วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็ง"

วิธีการรักษามะเร็งที่รู้จักกันทั่วไปและเป็นวิธีการหลักๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา (ฉายรังสี,ฉายแสง) และยาเคมีบำบัด ส่วนที่มีการใช้แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน คือ ยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ที่เฉพาะ

การผ่าตัด
ข้อดี - สามารถนำก้อนมะเร็งที่มองเห็นออกได้ทั้งหมด
ข้อจำกัด - หากมีเซลล์มะเร็งที่กระจายไป หรือมองไม่เห็น จะยังไม่ได้รับการกำจัดออกร่างกาย ซึ่งจะทำให้กลายเป็นมะเร็งได้อีกครั้ง
- คนไข้ที่มีสภาวะร่างกายไม่พร้อมผ่าตัด
- มะเร็งที่มีขนาดใหญ่มาก หากผ่าตัดออกทั้งหมด อวัยวะที่เหลือไม่เพียงพอที่จะทำงานต่อได้
- บางตำแหน่งผ่าตัดได้ยาก และอาจสูญเสียการทำงานของอวัยวะนั้นๆ เช่น มะเร็งกล่อมเสียง มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นต้น

ฉายรังสี
ข้อดี - หลีกเลี่ยงการผ่าตัดโดยเฉพาะในมะเร็งที่ตอบสนองดีต่อรังสี
- เพิ่มการตอบสนองของยาเคมีบำบัดบางชนิดได้
- บรรเทาอาการปวดจากการลุกลามของมะเร็ง
- บรรเทาภาวะเร่งด่วนบางอย่างจากมะเร็ง เช่น การอุดตันของท่อน้ำดี หรือมะเร็งลามกดทับไขสันหลัง
ข้อจำกัด - บางช่วงชีวิตของเซลล์มะเร็งได้ตอบสนองต่อรังสี ทำให้การฉายรังสีไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
- เซลล์ที่ขาดออกซิเจน จะดื้อต่อรังสี

ยาเคมีบำบัด
ข้อดี - กำจัดเซลล์มะเร็งในอวัยวะและกระแสเลือดได้ ลดการกระจายของเซลล์มะเร็ง
ข้อจำกัด - ไม่สามารถกำจัดก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ได้ เพราะยาเข้าไปไม่ทั่วถึงเซลล์มะเร็ง
- ดื้อยาเคมีบำบัด
- อาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่ทำให้คนไข้ไม่สุขสบายตัว

การใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอด้วยเรื่องตำแหน่งของรอยโรค ระยะโรครวมถึงธรรมาชาติของโรคนั้น การรักษามะเร็งจึงใช้การรักษาแบบผสมผสาน ตามแต่ลักษณะของโรคและคนไข้ เพื่อหวังผลควบคุมโรคป้องกันการแพร่กระจาย หรือแม้กระทั่งหวังผลหายขาด

ครั้งหน้าจะพาไปทำความรู้จักกกับการใช้รังสีเคมีบำบัด cCRT concurrent chemoradiotherapy (การให้เคมีบำบัดบำบัดและรังสีรักษาควบคู่ไปพร้อมๆกัน) ว่าคืออะไร ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหรือหายขาดจากมะเร็งได้มากน้อยแค่ไหน

ที่มา : - https://www.chulacancer.net/uploads/articles attc/13800075884.pdf
- https://www.chulacancer.net/education-inner.php?id=390
- ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร .2545.พื้นฐานทางรังสีรักษา
Language »