มะเร็งปากมดลูก
ภัยเงียบของผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูก พบมากในเพศหญิง ช่วงอายุ 35- 60 ปี

สาเหตุ มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง สาเหตุสำคัญของการติดเชื้อเนื้อเยื่อบุผิว และก่อโรคบริเวณอัวยวะเพศ และทวารหนักทั้งเพศหญิงและเพศชาย ด้วยการสัมผัสเชื้อโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง

อาการ อาการมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ อาจมีอาการปวดท้องน้อยหรือมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ปัสสาวะบ่อยหรือมีเลือดออกกะปริบกะปรอย มีตกขาว , น้ำหนักลด, เบื่ออาหาร

การรักษา การรักษามะเร็งปากมดลูก ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการผ่าตัด หรือ การฉายรังสี ระยะที่ 2-3 รักษาโดยการฉายรังสีกับการให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย

การป้องกัน 1. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV
2. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เปลี่ยนคู่นอนหลายคน
3. ตรวจภายในประจำปีพร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4. เมื่อมีเลือดออกผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์

Language »