มะเร็งปอดหลังติดเชื้อโควิด

มะเร็งปอดหลังติดเชื้อโควิด

     ผู้คนทั่วโลก ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไปแล้วนั้น ต่างก็กังวลถึงผลกระทบต่อเนื่องจากการติดเชื้อ ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่งผลระยะยาวของการติดเชื้อโควิดนั้น ยังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างสนใจและกำลังศึกษาอย่างต่อเนื่อง

    ปอดเป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากการติดเชื้อโควิด โควิดทำให้เกิดปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อ เมื่อหายแล้วยังหลงเหลือพังผืดในปอด

    มีการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร Respiratory Care เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและหายแล้ว โดยที่ผู้นั้นไม่เคยมีประวัติมะเร็งปอดมาก่อน

    การศึกษานี้ใช้วิธีการทำ CT Scan ปอดของผู้ที่ติดเชื้อโควิดจำนวน 1,215 คน โดยทำ CT ปอดตั้งแต่เริ่มติดเชื้อ , หลังติดเชื้อ 3 เดือน และ หลังติดเชื้อ 6 เดือน ผลที่ได้คือ พบว่า 59 คน ได้รับการยืนยันว่าเป็นมะเร็งปอด!! ซึ่งนั่นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของผู้ที่ติดเชื้อ

   อย่างไรก็ตาม รายงานนี้เป็นเพียงรายงานเบื้องต้น ควรมีการติดตามในผู้ป่วยจำนวนมากกว่านี้
ที่มา: http://rc.rcjournal.com/content/66/Suppl_10/3566906

บทความที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณเตือน มะเร็งปอด

การเอซเรย์ปอดทั่วไป จะเห็นความผิดปกติได้เมื่อก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 4,034
Language »