ผู้ป่วยมะเร็ง
นวดกดจุดได้หรือไม่?

ผู้ป่วยมะเร็ง สามารถนวดกดจุดได้ เพื่อบรรเทาอาการปวด คลายกล้ามเนื้อและข้อต่อ ช่วยลดภาวะเครียดวิตกกังวล เป็นการรักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ทั้งนี้ควรได้รับการนวดกดจุดรักษากับผู้เชี่ยวชาญ เช่นแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ เนื่องจาก

- ต้องมีการซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกครั้ง เพื่อประเมินอาการของแต่ละบุคคล ชนิดของมะเร็ง และปัจจัยอื่นๆ

- ต้องได้รับการประเมินข้อควรควรระวังต่างๆ เช่น มีไข้ ภาวะอักเสบต่างๆ บริเวณที่มีแผล รวมไปถึงยาที่รับประทาน เช่น ยาละลายลิ่มเลือด หรือยาอื่นๆ

- ต้องได้รับการวางแผนการรักษา เช่น ผู้ที่ได้รับการฉายรังสี จะหลีกเลี่ยงการกดบริเวณที่ได้รับรังสีในช่วงแรก เป็นต้น

- ต้องระมัดระวังการนวดบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

- ต้องระมัดระวังการนวดในผู้ป่วยที่มีการกระจายของมะเร็งไปที่กระดูก เนื่องจากอาจมีภาวะที่กระดูกเปราะแตกง่าย

- ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อช่วยลดความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากการนวดกดจุด เป็นการกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่ที่บริเวณผิวหนัง ช่วยยับยั้งการนำกระแสประสาทความรู้สึกปวดไปยังสมอง และกระตุ้นการหลั่งสาร endorphins และ Enkephalin ทำให้ความปวดลดลงได้

- นอกจากการนวดกดจุดรักษา แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะประเมินสุขภาพองค์รวม ความสมดุลของธาตุต่างๆ ใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รสอาหาร และรสยา มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้

พทป.ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์
แผนกกัญชาทางการแพทย์

Language »