โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

หลายท่านอาจจะรู้จักเราในนามของ โรงพยาบาลที่เน้นรักษาโรคเฉพาะทางมะเร็ง แต่ไม่เพียงเท่านั้นทางโรงพยาบาลเรายังเนเนถึงความสำคัญของสภาพสังคมผู้สูงอายุ ทางเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพรวมถึงความต้องการของผู้สูงอายุ จึงเกิด "ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา"ขึ้น เรามีความตั้งใจในการให้บริการผู้สูงอายุด้วยความใส่ใจและเข้าใจเสมือนบุคคลในครอบครัว

บริการของเรา

  • แบบรายวันไป-กลับ ราคา 1,200 บาท/วัน
  • แบบพักค้าง 24 ชั่วโมง ราคา 32,000 บาท/เดือน

บริการดูแลใครบ้าง ?

ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยอัลไซเมอร์, ผู้ป่วยอัมพาต, ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด, ผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการให้อาหารทางสายยาง
มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ

  • ห้องพัก ปรับอากาศ โปร่งโล่งสบาย อากาศ ถ่ายเทสะดวก
  • ลดภาวะติดเชื้อของผู้ป่วย เราให้บริการดูแลด้วย ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ซม.
  • พร้อมให้บริการที่ถูกหลักสุขภาพอาหารเฉพาะโรค ตามหลักโภชนาการของผู้สูงวัย ทำสดใหม่ เพื่อสุขภาพ เพื่อสูงวัยโดยเฉพาะ
  • มีบริการแพทย์แผนไทย อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแผนการรักษา ด้วยการนวดและประคบสมุนไพร ซึ่งมีการวางแผนให้เหมาะสมกับภาวะเจ็บป่วย
  • มีบริการรถรับส่ง อัตราค่าบริการขึ้นกับระยะทาง

ห้องเดียว

ห้องคู่

Facebook Comments