รังสีรักษาใน มะเร็งเม็ดสี เมลาโนมา

ถึงแม้ว่า มะเร็งเม็ดสี melanoma จะเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดื้อต่อรังสี ( relative radioresistant tumor)

Quality Comes First (คุณภาพต้องมาก่อน)

เราขอให้สัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นดูแลผู้ป่วย โดยคำนึงถึง คุณภาพเป็นสิ่งแรกเสมอ "Quality Comes First"

มะเร็งท่อน้ำดี

วันนี้ ผมได้รับรายงาน การปรึกษา เรื่องการรักษามะเร็งท่อน้ำดี จากญาติผู้ป่วยที่ลำปาง อยากจะมารักษาที่โรงพยาบาล CAH จึงเป็นที่มาของบทความนี้ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทำไมต้องฉายรังสีในผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่มีการกระจายแล้ว

วันนี้ได้รับผู้ป่วย ที่ทั้งผู้ป่วยและญาติทราบดีว่าเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนตรงในระยะแพร่กระจาย คือ มีการกระจายไปที่ตับและตัดสินใจที่จะไม่รักษาอะไรเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว

การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยรังสีรักษาเทคนิค SBRT

ผู้ป่วยอายุ 78 ปี มาด้วยอาการตัวเหลือง และติดเชื้อในทางเดินน้ำดี ได้รับการวินิจฉัยเป็น มะเร็งบริเวณหัวของตับอ่อน แต่มีข้อจำกัดในการผ่าตัดรักษา เนื่องจากอายุที่มาก และมีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ และเบาหวาน

การฉายรังสี SBRT หรือรังสีร่วมพิกัดในการรักษามะเร็งตับ

เป็นที่ยอมรับกันว่า โอกาสการหายจากมะเร็งตับ คือ การค้นพบก้อนที่มีขนาดเล็ก และผ่าตัด ได้ แต่ประเด็นสำคัญ คือ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะที่เป็นมากเกินกว่าการผ่าตัด

อาหารสู้โรค

วันนี้ จะนำเรื่อง อาหารสู้โรค ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่า เทคนิคการรักษา เพราะ เป็นการเตรียมพื้นฐานของร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็ง ที่มักจะมีส่วนหนึ่งขาดอาหาร ซีด
เบื่ออาหาร ทำอย่างไร เราจึงจะได้อาหารที่มีคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้

ทำไมต้องตรวจหามะเร็ง?

ส่วนใหญ่เราจะมองหาวิธีการรักษามะเร็ง

กลัวมะเร็ง...เป็นมะเร็ง

CAH เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง

สปสช.ที่ CAH รับยาเคมีบำบัด

โรงพยาบาล CAH ได้รับผู้ป่วยสปสช.มาฉายรังสี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

คำถามที่น่าสนใจจากผู้ป่วยบัตรทอง

สำหรับท่านที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียง รพ. หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก ซึ่งท่านอาจจะมีญาติ-ครอบครัวที่ป่วยโรคมะเร็งอยู่ในจังหวัดอื่นๆนั้น

1 เมษายน วันที่รอคอย

ในที่สุด เราก็มาถึงวันที่รอคอยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ สปสช หรือ
บัตรทอง หรือ 30 บาท หรือ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Do the right not limit by the right
(อย่าให้สิทธิ์จำกัดเทคนิคการรักษา)Facebook Comments