บทความสุขภาพ

กัญชาในทางการแพทย์ ตอนที่ 4
(น้ำมันกัญชา ได้ผลในการรักษามะเร็งจริงหรือไม่ ?)

วันนี้ขอนำบทความจาก Medical News Today ในหัวข้อเรื่อง น้ำมันกัญชา ได้ผลในการรักษามะเร็งจริงหรือไม่ เขียนโดย Rachel Nall เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021

SBRT รังร่วมพิกัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ในผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินปัสสาวะที่สงสัยมะเร็งต่อมลูกหมากควรได้รับการตรวจ
วินิจฉัยดังนี้

SBRT รังสีรักษาร่วมพิกัด
ในมะเร็งระยะแพร่กระจาย

หลังจากที่มีบทความเรื่อง SBRT หรือ รังสีร่วมพิกัดในมะเร็งปอด ก็มีคำถามจากท่านผู้อ่านเรื่องมะเร็งในระยะแพร่กระจาย จะมารักษาได้หรือไม่ ?

การใช้รังสีรักษา จีสต์ (GIST)

GIST (Gastrointeslinal stromal tumor) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิด ในทางเดินอาหารที่พบไม่บ่อย มักจะมีธรรมชาติ การกระจายในช่องท้อง

SBRT ในมะเร็งปอด ปี 2020
เพิ่มอัตราอยู่รอดผู้ป่วยมะเร็ง ,เพิ่มผลภูมิคุ้มกันบำบัด

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่รักษาได้ไม่ง่าย ส่วนใหญ่มักจะตรวจพบในระยะที่ลุกลาม ยกเว้นในการตรวจค้นหามะเร็งในผู้ที่มีความเสี่ยงด้วย LDCT (Low dose CT) ซึ่งจะทำให้มีโอกาสผ่าตัดได้

SBRT ในมะเร็งปอด ปี 2020

SBRT เริ่มเป็นข่าว New Treatments New Hope หรือ แนวทางการรักษาใหม่
ความหวังใหม่

รังสีรักษาใน มะเร็งเม็ดสี
เมลาโนมา

ถึงแม้ว่า มะเร็งเม็ดสี melanoma จะเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างดื้อต่อรังสี ( relative radioresistant tumor)

Quality Comes First (คุณภาพต้องมาก่อน)

เราขอให้สัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นดูแลผู้ป่วย โดยคำนึงถึง คุณภาพเป็นสิ่งแรกเสมอ "Quality Comes First"

มะเร็งท่อน้ำดี

วันนี้ ผมได้รับรายงาน การปรึกษา เรื่องการรักษามะเร็งท่อน้ำดี จากญาติผู้ป่วยที่ลำปาง อยากจะมารักษาที่โรงพยาบาล CAH จึงเป็นที่มาของบทความนี้ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทำไมต้องฉายรังสีในผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่มีการกระจายแล้ว

วันนี้ได้รับผู้ป่วย ที่ทั้งผู้ป่วยและญาติทราบดีว่าเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนตรงในระยะแพร่กระจาย คือ มีการกระจายไปที่ตับและตัดสินใจที่จะไม่รักษาอะไรเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว

การรักษา มะเร็งตับอ่อนด้วยรังสีรักษาเทคนิค SBRT

ผู้ป่วยอายุ 78 ปี มาด้วยอาการตัวเหลือง และติดเชื้อในทางเดินน้ำดี ได้รับการวินิจฉัยเป็น มะเร็งบริเวณหัวของตับอ่อน แต่มีข้อจำกัดในการผ่าตัดรักษา เนื่องจากอายุที่มาก และมีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ และเบาหวาน

การฉายรังสี SBRT หรือรังสีร่วมพิกัดในการรักษามะเร็งตับ

เป็นที่ยอมรับกันว่า โอกาสการหายจากมะเร็งตับ คือ การค้นพบก้อนที่มีขนาดเล็ก และผ่าตัด ได้ แต่ประเด็นสำคัญ คือ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะที่เป็นมากเกินกว่าการผ่าตัด

อาหารสู้โรค

วันนี้ จะนำเรื่อง อาหารสู้โรค ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่า เทคนิคการรักษา เพราะ เป็นการเตรียมพื้นฐานของร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็ง ที่มักจะมีส่วนหนึ่งขาดอาหาร ซีด เบื่ออาหาร ทำอย่างไร เราจึงจะได้อาหารที่มีคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้

ทำไมต้องตรวจหามะเร็ง?

ส่วนใหญ่เราจะมองหาวิธีการรักษามะเร็ง

กลัวมะเร็ง...เป็นมะเร็ง

CAH เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง

สปสช.ที่ CAH รับยาเคมีบำบัด

โรงพยาบาล CAH ได้รับผู้ป่วยสปสช.มาฉายรังสี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

คำถามที่น่าสนใจจากผู้ป่วยบัตรทอง

สำหรับท่านที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียง รพ. หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก
ซึ่งท่านอาจจะมีญาติ-ครอบครัวที่ป่วยโรคมะเร็งอยู่ในจังหวัดอื่นๆนั้น

1 เมษายน วันที่รอคอย

ในที่สุด เราก็มาถึงวันที่รอคอยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ สปสช หรือ บัตรทอง หรือ 30 บาท หรือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Do the right not limit by the right (อย่าให้สิทธิ์จำกัดเทคนิคการรักษา)

Language »