ฉายแสง รักษามะเร็ง

ฉายแสง รักษามะเร็ง

  • เป็นการใช้รังสีพลังงานสูง ฉายไปที่ตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้สลายไป 
  • ฉายรังสี หรือ ฉายแสง มีหลายเทคนิคและวิธี ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง ชนิดของมะเร็ง และพื้นฐานร่างกายของคนไข้
  • ดังนั้นคนไข้แต่ละราย จะใช้ปริมาณรังสีไม่เท่ากัน จำนวนครั้งไม่เท่ากัน เทคนิคไม่เหมือนกัน 
  • มะเร็งบางชนิด บางระยะ จะต้องใช้ เทคนิคขั้นสูง แต่บางชนิด บางระยะ ก็อาจจะไม่จำเป็น
  • เครื่องฉายแต่ละเครื่อง มีความสามารถไม่เท่ากัน เครื่องที่มีความสามารถสูง จะสามารถฉายรังสีเทคนิคมาตรฐาน จนถึง ขั้นสูงได้
  • การได้รับรังสีที่ไม่เหมาะสมกับมะเร็งของคนไข้แต่ละราย นำมาซึ่งความล้มเหลวในการรักษาโรคมะเร็ง หรือ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตราย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  • ในคนไข้ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการฉายแสง การรักษาต้องมีความพร้อมทั้งสองอย่างประกอบกัน ได้แก่ เครื่องฉาย และ ทีมแพทย์ ที่สามารถใช้เทคนิคขั้นสูงได้ หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถฉายรังสีขั้นสูงได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 12,001
Language »