ฉายแสง รักษามะเร็ง
รู้ก่อน ปลอดภัยกว่า

เป็นการใช้รังสีพลังงานสูง ฉายไปที่ตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง เพื่อทำลสยเซลล์มะเร็งให้สลายไป

ฉายรังสี หรือ ฉายแสง มีหลายเทคนิคและวิธี ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง ชนิดของมะเร็ง และพื้นฐานร่างกายของคนไข้

ดังนั้นคนไข้แต่ละราย จะใช้ปริมาณรังสีไม่เท่ากัน จำนวนครั้งไม่เท่ากัน เทคนิคไม่เหมือนกัน

มะเร็งบางชนิด บางระยะ จะต้องใช้ เทคนิคขั้นสูง แต่บางชนิด บางระยะ ก็อาจจะไม่จำเป็น

เครื่องฉายแต่ละเครื่อง มีความสามารถไม่เท่ากัน เครื่องที่มีความสามารถสูง จะสามารถฉายรังสี เทคนิคมาตรฐาน จนถึง ขั้นสูงได้

การได้รับรังสีที่ไม่เหมาะสมกับมะเร็งของคนไข้แต่ละราย นำมาซึ่งความล้มเหลวในการรักษาโรคมะเร็ง หรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตราย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในคนไข้ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการฉายแสง การรักษาต้องมีความพร้อมทั้งสองอย่างประกอบกัน ได้แก่ เครื่องฉาย และ ทีมแพทย์ ที่สามารถใช้เทคนิคขั้นสูงได้ หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถฉายรังสีขั้นสูงได้

Language »