คำถามที่น่าสนใจจากผู้ป่วยบัตรทอง

สำหรับท่านทีทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียง โรงพยาบาล หรือภูมิลำนาอยู่ในภาคตะวันออก ซึ่งท่านอาจจะมีญาติ-ครอบครัวที่ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดอื่นๆนั้น
คำถามคือ 30 บาทของท่านและครอบครัวสามารถรักษาที่นี่ได้หรือไม่ ? เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจาก CAH เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็งที่สามารถรับสิทธิ์ 30 บาท จากทั่วประเทศมารับการรักษาด้วยการฉายรังสีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่นำใบส่งตัวจากต้นสังกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านและครอบครัว ในการรักษาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Alliance Hospital.

Post Views: 1,181
Language »