นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
และบุคลากรจากโรงพยาบาลหาดใหญ่

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี และบุคลากรจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเทคโนโลยีอันทันสมัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

GALLERY

Language »