นายแพทย์ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ และบุคลากรจาก
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านนายแพทย์ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ และบุคลากรจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเทคโนโลยีอันทันสมัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้

GALLERY

Language »